martes, 10 de julio de 2012

Esmena a sobre digitalitzacio a la sisena Assemblea, per part de l'Assemblea del Transport i les Telecos

“Digitalització d'EUiA


Es tractaria de fer servir les noves tecnologies de forma integrada, transversal i global a EUiA, no tan sols per a temes comunicatius sinó també per a temes propis de la gestió diària. Per això, caldran més recursos humans i materials cap aquesta tasca dels que s’estan destinant fins ara, ja que és considerada una tasca estratègica dins d’EUiA.

* Creació de la figura de Communitty Manager d'EUiA, que moderaria i dinamitzaria els foros d'EUiA així com dinamitzaria la presencia d'EUiA a les xarxes socials.
* Garantir l'equip humà necessari format per a dissenyar, mantenir i programar la estructura digital d'EUiA. S'intentarà fer-ho en primera instancia amb personal propi, o en el seu defecte, es contractarà un servei extern.
• Oferta de formació pròpia en noves Tecnologies a la gent d’EUiA i ampliable a la gent que participa en moviments socials i no està adherida a EUiA.

• Millorar la seguretat digital d’EUiA (dades, tallafocs, etc...)
* WEB PUBLIC

* Creació d'una blogosfera d'EUiA i amics/amigues

* Harmonitzar, tot proporcionant les eines, l’ imatge de les webs i els blogs de les assemblees , que estarien vinculades, qui vulgui, a www.euia.cat

* Possibilitat de allotjar les pàgines web de les assemblees i que aquestes tinguessin el domini euia.cat

* Possibilitat de venda a traves de la web, de llibres, pins, banderes, etc...

* Retransmissió de les rodes de premsa d'EUiA, actes, etc ...a traves del web.

* Garantir la bidireccionalitat i l interacció a la web d'EUiA

* Llistat de totes les assemblees, supraassemblees i Àrees d'EUiA
* WEB INTERN o INTRANET D’EUiA : Cada persona afilada tindria un login i un password per accedir a la part interna del web, i allà podrà, entre altres coses:


* Gestionar les seves dades personals, econòmiques i d'afiliació.

* Votar a les consultes digitals que es puguin fer a l'afiliació.

* Veure per streaming els Consells Nacionals.

* Accedir a plantilles per fer documents i webs d'EUiA (depèn la tasca dins de la seva assemblea, amb permís Electronic)”

viernes, 11 de mayo de 2012

EUiA dóna suport a la campanya de protesta ciutadana #novullpagar

Davant les convocatòries ciutadanes de protesta en els peatges de les autopistes catalanes, amb el lema #novullpagar, l’Assemblea d’EUiA del Transport i les Telecomunicacions volem expressar:


 • Primer. El nostre suport a aquesta iniciativa ciutadana perquè el sistema de peatges actual a Catalunya respon únicament a l’interès d’enriquiment de les empreses concessionàries.
 • Segon. Denunciem la falsedat de l’argument de la suposada recuperació de la inversió en la infraestructura que s’esgrimeix per mantenir l’actual sistema de peatges català, ja que en molts dels casos, durant aquest anys que han durat les concessions s’ha amortitzat i molt el cost de construcció de les autopistes, sense que s’hagin volgut generar ingressos suficients per articular un transport públic alternatiu, més eficient i més competitiu que el desplaçament en vehicle privat. Per aquesta raó no tan sols creiem injustos els actuals peatges, sinó que a més pensem que no seria justificable que el rescat anticipat d’aquestes infraestructures generés cap cost a l’Administració ni a la ciutadania, com tampoc criem que hi hagi cap necessitat de construir infraestructures viàries paral·leles pel transport privat.
 • Tercer. Reclamem que els peatges d’infraestructures no amortitzades siguin gestionats per consorcis públics i que els criteris de l’establiment d’un peatge qualsevol siguin mediambientals, d’eficiència econòmica i de finançament creuat del transport públic alternatiu per part del transport privat.
 • Quart. Instem a la ciutadania, a les organitzacions veïnals, a les organitzacions polítiques, als sindicats, a les associacions ecologistes i de promoció del transport públic que articulin una resposta contundent, unitària, sostinguda en el temps i transversal a totes les capes de la població, vers un model de mobilitat socialment més just, més sostenible i més racional, establint l’ordre de prioritats, on el centre de les polítiques sigui la ciutadania i no els interessos privats de les concessionàries. No és raonable que just quan augmentava la demanda de transport públic (en nombre absolut de viatges), es retalli l’oferta de serveis des de diferents àmbits i que s’apugin les tarifes, mentre que els possibles ingressos per finançar-lo, millorar-lo i abaratir-lo, provinents del transport privat, queda en mans de les concessionàries privades.
 • Cinquè: Fem constar que totes les autopistes de pagament a Catalunya, tret de dues que són de titularitat estatal, són de titularitat de la Generalitat de Catalunya que fa anys -durant el mandat de Jordi Pujol (CiU)- va apostar per aquest tipus de vies de pagament. El resultat d’aquesta aposta és que actualment el 67% de les vies ràpides a Catalunya són de peatge, sense alternativa eficient en transport públic, ni alternatives gratuïtes pel transport privat.
 • Sisè: Denunciem que és injust allargar les concessions dels peatges a les autopistes catalanes i valencianes per rescatar els peatges de les autopistes de la Comunitat de Madrid, pràcticament en mans les mateixes concessionàries que les autopistes catalanes. Però també denunciem que es vol disfressar de conflicte territorial el que és un pur negoci privat, que estreny les butxaques dels catalans i les catalanes. En aquest sentit ens preguntem si pot induir a un possible conflicte d’interessos el fet que Salvador Alemany, que assessora el Govern en matèria econòmica i pel Pacte Fiscal, tot presidint el CAREC, sigui la mateixa persona que presideix Abertis, la principal empresa concessionària i recaptadora de les autopistes de Catalunya i Espanya. En aquest sentit, hem de recordar que ja al novembre de 2010 PP i PSOE, amb el suport de CiU, van decidir al Congrés espanyol compensar amb vuitanta milions d’euros les pèrdues de les autopistes radials de l’àrea de Madrid.

Assemblea d’EUiA del Transport i les Telecomunicacionsmartes, 28 de febrero de 2012

"YO TAMBIEN SUMO"COMUNICAT DE L’ASSEMBLEA DE BASE DEL SECTOR DE LES TELECOMUNICACIONS D’ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA:

Davant la convocatoria per part de la Plataforma “YO TAMBIEN SUMO” de mobilitzacions conjuntes en el ventat de gent que treballa pel Grup TELEFONICA, ja siguin empleats/ades, contractes, subcontractes o autonoms/mes :


· Denunciem la disparitat de condicions laborals que hi ha en el Grup Telefònica (i en general en tot el Sector de les Telecomunicacions). És inconcebible que en el Sector, juntament amb la Banca, en que els seus directius guanyen més, és produeixin situacions extremes de precarietat laboral. Amb els importants guanys del Sector es pot mantenir i crear perfectament ocupació digne i de qualitat, sense que perilli la continuïtat de la empresa.

· Denunciem la destrucció d’ocupació digne mitjançant EROs i la seva substitució per treball precari a les contractes, subcontractes i/o autònoms/mes. Es calcula, que en els darrers 20 anys ha hagut una pèrdua neta d’ocupació digne 55.000 persones, mentre que la ocupació precària ha augmentat en unes 100.000 persones.


· Proclamem que és bàsica la unió de empleats/des de plantilla, contractes, subcontractes i autonoms/mes envers les agressions diàries en les condicions laborals i que la única reivindicació unitària possible , és que tothom que treballa pel Grup Telefònica tingui les mateixes condicions laborals i que aquestes siguin dignes per tothom.

· Manifestem la nostra simpatia per la creació del moviment, YO TAMBIEN SUMO, hereu de “Sí, soy Rentable”, de caire horitzontal, transversal sindicalment i allunyat de corporativismes o visions exclusivament d’empresa. Ens oferim en tot allò que aquesta Plataforma estimi oportú de nosaltres i ens sumem a la primera acció de protesta prevista pel dia 27 de Febrer a les 14.00 davant de la porta del Congrés Mundial de Mòbils.

· Reiterem que el Servei Públic bàsic que ens ofereixen les Telecomunicacions haurien de estar en mans publiques, i que en tot cas, la competència dels diferents operadors de telecomunicacions han de ser en servei, qualitat, innovació i en preu; però mai en condicions laborals a la baixa. Una competència en aquests termes no contribueix al desenvolupament tecnològic, ni a sostenibilitat social, ni al llarg termini a mateixa la eficiència econòmica. Per això proposem la signatura d’un Conveni del Sector de les Telecomunicacions amb la finalitat de garantir unes condicions mínimes de partida per tothom que hi treballa en aquest Sector independement de la empresa on treballi, contracta o subcontracta i que l’esmentada adscripció, sense possibilitat de despenjament , sigui condició necessària per obtenir la llicència d’operador de Telecomunicacions.

martes, 20 de diciembre de 2011

Sobre les retallades i les pujades de Tarifes al Transport Public

Davant els acords al Consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i dels de la direcció de TMB, l’Assemblea de Base d’EUIA del Transport i les Telecomunicacions ens posicionem amb:


1º El nostre rebuig a les pujades escandaloses aplicades a Transports Metropolitans de Barcelona (la pujada de la targeta T-10 en un 12%, fins als 9,25 euros i l'arribada del bitllet senzill als dos euros amb un augment del 38%). Aquestes mesures van clarament en contra de la nostra idea del Transport Públic com una política social igualadora i menys en el temps de crisi que estem vivint, ja que aquestes pujades son molt superiors al IPC interanual de Catalunya i que incrementen la despesa a les capes més desfavorides de la població que precisament són les utilitzen més en termes percentuals aquest tipus de transport. La mobilitat afecta també a la productivitat de l’economia. Per tant un bon transport públic a l’abast de tothom es clau per ajudar a sortir de la crisi.


2º La nostra decepció per que no s’han adoptat mesures més valentes per promoure l’ús del transport públic en els desplaçaments forçats per feina o estudi (títols de transport específics pel desplaçaments forçats), ni per les rendes baixes. Trobem clarament insuficient la creació de la T-Trimestre per als aturats a meitat de preu, ja que nosaltres estem per la gratuïtat o el preu realment simbòlic.

Exigim un debat seriós sobre les formes de finançament del Transport Públic, ja que tots aquests anys , s’ha demostrat que pujades per sobre del IPC als usuaris i usuàries, no han fet disminuir el dèficit. Aquest nou sistema de finançament que reclamem ha de estar basat en el següents eixos:

a) Congelació de les tarifes com a mínim d’acord a l’ IPC.
b) Buscar noves fonts del finançament del Transport Públic, que inequívocament han de venir del Transport Privat, causant dels costos socials i mediambientals, costos que fan augmentar la Despesa Pública que tant es diu que es vol retallar.
c) Cal implementar seriosament la Tarificació Social (per gent aturada, rendes baixes, joves...) dins dels criteris tarifaris del transport.
d) Simplificació Tarifaria i Fidelització d’usuaris i usuàries. La creació de nous títols integrats que abarateixin i fidelitzin la utilització del transport públic, introduint el pagament per mitjà de domiciliació bancària i la possibilitat de fraccionament. Cal un títol ANUAL de transport amb preus trencadors
e) Racionalització de les zones tarifaries, tot eliminant la desproporció que representa un canvi de zona.

4º Creiem que la tendència horària del Transport Públic ha de ser d’augment de franges horàries, no de disminució d’aquestes. Però això estem en desacord amb el tancament els dissabtes del ramals urbans dels FGC i dels rumors (sembla que no materialitzats) de tancament també del Metro.

5º Manifestem el nostre rebuig a la eliminació de línies de bus, i en concret, la eliminació els diumenges i festius de la majoria de Bus de Barri, ja que els i les usuàries que fan servir aquest servei, son gent gran que NO té cap altra alternativa de Transport Públic. El principal problema del bus són la seva baixa velocitat comercial i les seves freqüències, no l’excés de línies. Aquesta capil·laritat que donen les línies de Bus està desaprofitada, per manca d’una organització seriosa i eficient de la xarxa

6º Som contraris a la mesura anunciada d’augment del temps d’espera en les estacions en el Metro, ja que el Transport Públic ha de ser competitiu envers al Transport Privat, també en termes de temps empleat en fer un recorregut.

7º En termes cívics no trobem cap lògica a que es pugi el Transport Públic (que té efectes positius cap a la societat) i a la vegada l’Ajuntament de Barcelona abaixi les taxes de la grua, que tan sols pateix i paguen, la gent incívica. Més aviat , creiem que s’hauria d’incentivar les conductes cíviques, que representen la gent usuària dels Transport Públic..

Renovem el nostre compromís per un Transport públic i de qualitat , i per una mobilitat sostenible i justa socialment.

ASSEMBLEA DE BASE D’EUIA DEL TRANSPORT I LES TELECOMUNICACIONS

miércoles, 20 de julio de 2011

Davant la convocatoria de vaga del transport sanitari urgent i no urgent

Davant la convocatoria de vaga del transport sanitari urgent i no urgent l’Assemblea d’EUIA del Transport manifesta el següent:


Recolzem totalment aquesta vaga ja que no creiem justificat la reducció del 6% del temps de treball, , anunciat pel Departament de Salut, i la decisió de la patronal de mantenir la rebaixa salarial d'un 2,5%. La ciutadania i els treballadors i treballadores del Sector de Transport Sanitari NO mereixen aquestes mesures INJUSTES.


La reducció del temps de treball comportarà que el temps de resposta s’allargarà en alguns casos fins 50 minuts, i això vol dir que amb determinades malalties “ja no es pot fer res”, com en el cas d’una parada cardiorespiratòria. A més, i gràcies a una altra retallada, la supressió dels serveis d’urgències a alguns CAP, aquesta reducció arriba quan la demanda dels serveis de transport augmentarà per aquesta circumstància.


Aquesta reducció del temps de treball equival a 83 ambulàncies menys, (tenint en compte que cada ambulància treballa 12 hores al dia), cosa que afectarà igualment comportarà augmentar les asimetries territorials del dret als serveis d’emergències mèdiques i al transport sanitari, en general. A més aquesta reducció és retroactiva. Això vol dir que la retallada en termes reals no és del 6 %, si no del 14 % a partir del juliol.


Tampoc es justifica la disminució dels salaris del treballadors, ja que totes les empreses del sector han tingut beneficis aquest any. Els treballadors del sector ja van acceptar la reducció d’un 2,5% del sou en l’acord signat el 2010. (ho van fer a resultes de la rebaixa del 5% aplicada als funcionaris, que va decretar el Govern.) L’acord finalitzava el passat mes de juny, quan s’hauria d’haver recuperat la massa salarial. La patronal ha també incomplert aquest pacte.


En el transport sanitari No urgent ens trobem davant d’un deteriorament real de la qualitat assistencial, que repercutirà directament en els ciutadans i ciutadanes que necessitin aquests serveis, i no tinguin la possibilitat de poder sufragar el cost d’un servei privat de transport sanitari, de la mateixa manera que això posa en risc els llocs de feina dels treballadors i treballadores que en aquests moments estan prestant aquest servei.18 de Juliol del 2011

domingo, 10 de julio de 2011

favor de la gratuitat als Transport Publics de la gent Aturada i gent de rendes baixesEn compliment dels acords de l’Assemblea Verneda-Sant Martí i després d’una primera ronda de contactes i consultes hem acordat,

Fer acte reivindicatiu i informatiu

Dimarts dia 12 de juliol a les 10:00 davant l’OTG-VERNEDA i parada de metro Bac de Roda (línia 2), a Rambla Guipuscoà, 33 de Barcelona.

De nou a les 17:30 a la parada de metro Sant Martí ( Línia 2), concentrant-nos a la pça. Ram del Aigua.

Es demana als receptors feu extensiva la convocatòria demanant la màxima participació i suport.

* Eduard Milan i García
En nom de l’Assemblea Verneda-Sant Martí

miércoles, 6 de abril de 2011

RESOLUCIÓ DE L’ASSEMBLEA DE BASE DEL SECTOR DE LES TELECOMUNICACIONS D’ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA:


Ante el anuncio por parte de TELEFONICA de medidas “drásticas” para reducir los costes laborales y el anuncio de la destrucción de empleo en TELEFONICA DE ESPAÑA entre 10.000 y 15.000 empleos; y la aplicación del artículo 52 b del estatuto de los Trabajadores para despedir trabajadores , así como la situación general del Sector , queremos manifestar lo siguiente:• Es un escándalo que TELEFONICA, una empresa líder en beneficios (es la primera empresa española en la Historia que consigue llegar a los 9 ceros de beneficios, es decir, 10.167 millones de euros de beneficio en 2010) se plantee reducir su plantilla y menos a costa del erario público. Debemos recordar que las 17 personas que forman su Consejo de Administración se han repartido 27 millones de euros en bonificaciones ¿Si la primera empresa española despide a entre 10.000 y 15.000 trabajadores, cuántos trabajadores despedirán las demás empresas españolas que no ganan tanto, e incluso pierden? ¿son éstas recetas aceptables en un país con 4,5 millones de parados?


• Nos parece moralmente reprobable que esta misma empresa, Telefónica, con esos inmensos beneficios, aplique el artículo 52 b del Estatuto de los Trabajadores (despedir a quien se acoge bajas médicas) para luchar contra el absentismo. Es una medida ridícula e inútil. Entendemos que la Salud Laboral, tema que nos preocupa enormemente, debe abordarse desde la prevención y con adopción de medidas correctivas en cuanto a riesgos laborales que generan ese absentismo, nunca desde una óptica disciplinaria, que tan sólo culpabiliza al enfermo o a la enferma , pero no soluciona ni cura nada.


Apoyamos, secundamos y animamos a la plantilla a participar en cuantas movilizaciones convoquen los distintos Comités de Telefónica en contra de las anteriores medidas, así como nos solidarizamos con las personas que han sido despedidas en Telefónica. • Recordamos que las Telecomunicaciones son esencialmente un servicio público y que las políticas publicas deben ir a encaminadas prioritariamente a ese objetivo, por encima del mero negocio privado de las operadoras.


• Reiteramos lo que decíamos en los años de crecimiento exponencial del negocio en el Sector de las Telecomunicaciones, y lo abundamos ahora que se ha producido un supuesto estancamiento del negocio en el Sector: Estamos convencidos de que la competencia de los operadores de telecomunicaciones debe basarse en servicios, en calidades y en precio, NUNCA en condiciones laborales a la baja. La competencia en los términos actuales no contribuye a desarrollar un escenario de las telecomunicaciones ni socialmente sostenible ni económicamente eficaz ni incentiva la inversión ni el desarrollo tecnológico. Desgraciamente el actual modelo tiene como resultado salarios en general bajos en el Sector y precarias condiciones laborales, y servicios de poca calidad a precios muy altos (en comparación con otros países europeos)


• Proponemos como alternativa a la destrucción y precarización de empleo en el Sector, la firma de un Convenio de Sector para garantizar unas condiciones mínimas de partida para todo el mundo que trabaja en él, independientemente de empresa en que lo haga, contrata o subcontrata, pudiendo ser mejoradas lógicamente por los Convenios de Empresa. Se debe legislar para que dicha adscripción sea obligatoria para obtener la licencia de operador.


Solicitamos a los trabajadores y trabajadoras que mantengan un actitud firme en defensa de sus derechos en el Sector, así como el carácter de Servicio Publico del Sector. Igualmente solicitamos a las organizaciones sindicales sin menoscabo de la legitima diversidad y pluralidad de criterios, sean capaces de tender puentes para mantener posición unitaria y firme frente a las agresiones que hemos denunciado en esta resolución.

BARCELONA, 30 de Marzo de 2011

martes, 16 de febrero de 2010

SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO EDUARDO SUAREZ. DELEGADO DE CCOO, Y DIRIGENTE DESTACADO DEL SINDICATO EN EL SECTOR DE CONTRATAS DE TELEFONICA


A los trabajadores:

Finalmente la empresa resuelve SANCIONAR al compañero Eduardo Suárez, a lo que se le suma el cambio en su puesto de trabajo. Todo esto en términos de 30 días.
En el día de hoy al compañero se le comunica la SANCIÓN y además inicia su actividad –impuesta de forma prepotente- en el nuevo puesto de trabajo.

La sanción consiste en un amonestación por escrito y aunque pareciera que la empresa “rebaja” las posibles medidas a adoptar, deja una advertencia explícita, de mayores medidas sancionatorias.
Por otra parte los argumentos son absurdos porque parten de la base de una supuesta falta a mis deberes como trabajador.

Mantendremos las alegaciones, que permitirán desnudar a la empresa frente a un juzgado, sin exponerlas públicamente, dado que entre otras “pruebas” estarán los testimonios de varios compañeros.

Por otra parte analizaremos en éstos días las acciones posibles frente a ésta resolución de la empresa, ya no solo las que la legalidad permita, sino entre otras, la DENUNCIA PUBLICA y otras acciones que estimemos oportunas.


¡¡ NO A LA PERSECUCIÓN SINDICAL !!

Representantes Legales de los Trabajadores (CCOO)
de IPT Grupo COMSA EMTE
Contratista de TELEFONICA en Girona.

martes, 26 de enero de 2010

Miralles considera "escandalosa" la pujada de tarifes de RENFE

El coordinador general d´EUiA proposa que en temps de crisi es congelin els preus dels serveis essencials, entre ells el del transport públic

El coordinador general d´EUiA i diputat, Jordi Miralles, considera “escandalós” que el consell d´administració de RENFE hagi decidit pujar les tarifes el 2010 per sobre de la inflació: un 6% el preu dels bitllets de rodalies, un 4% l´AVE i trens de llarga distància i un 5% els de mitja distància. Segons Miralles “ni les pensions ni els sous dels treballadors tindran un increment similar”.
En opinió del dirigent d´EUiA, “en moments de crisi econòmica com els que vivim, que comporten un increment de l´atur i pèrdua del poder adquisitiu dels salaris, s´haurien de congelar el preus dels serveis essencials, com ho són l´aigua, l´electricitat , el gas i el transport públic”.
Per a Miralles "sembla que RENFE, amb aquesta injusta pujada de tarifes, ens vol fotre la festa del traspàs de rodalies".
Pd: Noticia del 30 de desembre. Per problemes tècnics al blog, no hem pogut possarla fins avui

La Generalitat és l´autoritat ferroviària de Rodalies a partir de l´1 de gener

Per problemes tècnics, hem tingut retard en possar la noticia...

La Generalitat és l´autoritat ferroviària de Rodalies a partir de l´1 de gener, mes en què començarà a negociar el traspàs de Regionals


El conseller Joan Saura i el vicepresident tercer de l´Estat, Manuel Chaves, qualifiquen l´acord d´històric i anuncien que al gener començaran a negociar el traspàs de RegionalsLa Generalitat, en aplicació de l´Estatut, gestionarà el servei, decidirà les freqüències de pas, les tarifes i els horaris, marcarà els nivells objectius de qualitat i inspeccionarà el serveiL´acord reconeix que, quan finalitzi el contracte programa amb Renfe, la Generalitat podrà decidir continuar encarregant-li el servei o triar un altre operador

La Comissió Mixta de Transferències Administració de l´Estat-Generalitat ha tancat avui el traspàs del servei de Rodalies de Renfe a Catalunya, un acord que converteix la Generalitat en l´autoritat ferroviària de Rodalies a partir de l´1 de gener de 2010 i li reconeix la potestat per continuar encarregant el servei a Renfe-Operadora el 2011 o bé triar un altre operador.


Després de la reunió, el conseller d´Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, ha qualificat el traspàs d´històric, ha assegurat que “és el més important des de l´aprovació de l´Estatut” i ha recordat que “respon a una revindicació de més de 20 anys”. Saura ha destacat que “és una transferència molt important perquè afecta més de 4 milions de persones”, i ha afegit que ”ara que molts qüestionen la seva vigència, es demostra que l´Estatut és un instrument útil per millorar la qualitat de vida de la gent”.


Tant el conseller Joan Saura com el vicepresident tercer Manuel Chaves han anunciat que el pròxim mes de gener se celebrarà una Comissió Bilateral on s´obrirà una ponència per negociar el traspàs de Regionals, completant així les previsions estatutàries. Saura ha explicat que en la mateixa reunió s´obriran dues ponències més per tal que Catalunya gestioni les reclamacions sobre tributs cedits, i controli i autoritzi les entitats de crèdit. Així mateix, a finals de gener o principis de febrer, se celebrarà una Comissió Mixta per tancar el traspàs de la Inspecció de Treball.


En resposta als periodistes sobre la possible sentència de l´Estatut, Saura ha reiterat la constitucionalitat del text, ha dit que confia en una sentència positiva i ha alertat que “el Tribunal Constitucional no pot imposar models territorials”.Plenes competencies
Les competències que es traspassen són les que estableix l´article 169 de l´Estatut d´Autonomia en relació als serveis ferroviaris de Rodalies (gestió, regulació, planificació, coordinació i inspecció dels serveis i les activitats i la potestat tarifària sobre el servei que actualment dóna RENFE-Operadora). L´acord, però, estableix que el traspàs de Rodalies es fa sens perjudici de les actuacions que es desenvolupin per al traspàs de la resta de serveis ferroviaris de competència de la Generalitat.

En compliment de l´acord signat avui, la Generalitat: • Planificarà el servei ferroviari i el gestionarà

 • Decidirà les tarifes aplicables al servei, aprovarà els contractes de transport i podrà articular fórmules d´adhesió als sistemes tarifaris integrats i bonificacions per a determinats col•lectius

 • Formalitzarà els contractes de gestió amb les empreses operadores, farà el seguiment de les obligacions previstes en aquests contractes i adoptarà mesures correctores si cal

 • Determinarà els drets i deures dels usuaris, autoritzarà les condicions d´ús del servei i establirà els procediments de reclamació

 • Regularà i ordenarà el servei (incloses la determinació de la seva naturalesa jurídica i forma de gestió i, en el seu cas, la fixació del règim de compensacions per a les obligacions de servei públic que s´imposin a les empreses operadores)

 • Determinarà els nivells de qualitat que ha de complir l´empresa ferroviària que presti el servei

 • Coordinarà els serveis ferroviaris de rodalies amb els restants serveis de transport

 • Podrà inspeccionar el servei ferroviari i els mitjans tècnics i de material mòbil amb els quals es presta aquest servei

 • Determinarà les facultats del personal de les empreses ferroviàries per a l´exercici de les funcions inspectores

 • Podrà verificar el compliment de les condicions de contractació i ús del servei i el respecte al règim i de drets i deures dels usuaris.

 • Aplicarà el règim sancionador per infraccions i adoptarà mesures per assegurar el correcte ús dels títols de transport i evitar el frau.

 • Fixarà els serveis mínims en cas de conflicte col•lectiu a qualsevol empresa de transport ferroviari


Desenvolupament del traspàs
L´acord de traspàs estableix que, donat que l´Estat té un contracte programa amb Renfe-Operadora pel període 2006-2010, la Generalitat de Catalunya se subroga en la posició de l´Estat fins al 31 de desembre de 2010. Llavors, la Generalitat serà lliure de negociar un nou contracte, 2011-2015, o triar un nou operador.Pel que fa a la valoració econòmica del servei, i segons l´acord de la Comissió Mixta d´Afers Econòmics i Fiscals, l´Estat es compromet a assumir la totalitat del dèficit de Renfe Operadora, que per a 2010 s´estima en 117,2 M€. Aquest import inclou el dèficit d´operacions, les amortitzacions de les inversions realitzades i les despeses financeres. L´acord especifica que la Generalitat no assumirà pèrdues de Renfe-Operadora ni de 2010 ni d´exercicis anteriors.
Quan finalitzi el contracte-programa vigent, el govern català podrà decidir si renova amb Renfe o bé atorga l´explotació de les rodalies barcelonines a una altra empresa operadora. Tant si l´execució del servei continua en mans de Renfe com si no, l´administració de l´Estat transferirà al govern català un import anual equivalent al dèficit associat a la prestació del servei.
En aquest sentit, els increments de cost deguts a decisions de l´Estat o Renfe ja sigui per increments de cànons d´ús d´infraestructura, nous serveis (per exemple els que es derivin de les obres del Pla de Rodalies) o millora dels estàndards de qualitat, entre d´altres, formaran part del cost a transferir per l´Administració General de l´Estat a la Generalitat de Catalunya. A més, l´any 2011 l´Estat lliurarà a la Generalitat 50M€ per a millores en el servei.Per la seva banda, la Generalitat, fent ús de les seves competències, podrà establir uns nivells de qualitat diferents i una política tarifària pròpia. També podrà modificar els estàndards del servei respecte a l´acord del ministeri de Foment amb Renfe (augment de les freqüències de pas, capacitat dels combois, etc.).L´acord també especifica que si la Generalitat decidís no renovar el contracte amb Renfe Operadora, la Comissió Mixta d´Afers Econòmics i Fiscals haurà d´acordar la valoració dels mitjans materials (material mòbil) i personals (uns 900 empleats) a transferir a la Generalitat.
Convenis amb Renfe, MIFO, AdifL´acord també preveu la subscripció de dos convenis per assegurar la necessària coordinació entre la Generalitat i l´Administració de l´Estat: 1. Conveni entre la Generalitat de Catalunya i Renfe Operadora: el conveni preveu la creació d´un Òrgan Mixt de Coordinació i Control Generalitat de Catalunya-Renfe Operadora. L´integraran quatre representants de Renfe-Operadora i quatre de la Generalitat (inclòs el president) que, entre altres funcions, hauran de proposar el nomenament del director del servei. A l´hora d´adoptar acords, el president, nomenat per la Generalitat, tindrà vot de qualitat i, per tant, majoria. El nou òrgan també tindrà entre les seves funcions:
  • Adaptar o modificar els serveis programats i assignar recursos materials i humans en funció dels requeriments de la demanda i valorar la seva repercussió econòmica
  • Proposar les mesures necessàries en cas de problemes greus en el servei, tant si són previsibles (obres) com si no (incidències)
  • Formular propostes de millora de la infraestructura i sol•licitar la intervenció dels organismes de regulació ferroviària
  • Determinar els sistemes d´informació immediata als clients de les anomalies i del restabliment dels serveis
  • Definir la via de recepció, canalització i resolució de les reclamacions a nivell comercial
  • Determinar l´objectiu de qualitat i puntualitat del servei
  El conveni també preveu que Renfe Operadora constituirà una àrea de negoci específica de Rodalies-Catalunya i que la Generalitat podrà determinar el nom comercial del servei de Rodalies de Barcelona.

 2. Conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Foment i l´Administrador d´Infraestructures Ferroviàries (ADIF)
  El conveni estableix les bases de la col•laboració entre Foment, Generalitat i ADIF per a la utilització de la infraestructura ferroviària de Rodalies de Barcelona. L´acord assigna a la Generalitat totes les franges horàries vinculades a la prestació dels serveis ferroviaris de Rodalies. A més, ADIF li comunicarà les franges horàries addicionals lliures per a poder incrementar la capacitat del servei.


A banda, el conveni preveu que, abans de tres mesos, les parts establiran els compromisos de qualitat que assumeix ADIF, com a administrador de les infraestructures ferroviàries. Una comissió mixta controlarà el compliment d´aquests nivells de qualitat i el seu incompliment serà penalitzat econòmicament.Les inversions a realitzar que no formen part d´aquesta transferència es faran d´acord amb el que estableix el Protocol subscrit el 2006 sobre actuacions en infraestructures ferroviàries a Catalunya i tenint en compte el nou Pla de Rodalia.Comissió Mixta de Transferències
La Comissió Mixta de Transferències és l´òrgan encarregat d´elaborar i aprovar els acords de traspàs de serveis i mitjans de l´Administració de l´Estat a la Generalitat de Catalunya i d´inventariar els traspassos pendents. La part catalana de la Comissió està integrada per vocals dels diferents grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya i representants d´institucions civils del país.Per part de l´Estat, han assistit, entre altres, el secretari d´Estat de Cooperació Territorial el delegat del Govern a Catalunya els directors generals de Desenvolupament Autonòmic i Coordinació Financera, i representants del ministeri de Foment.