martes, 10 de julio de 2012

Esmena a sobre digitalitzacio a la sisena Assemblea, per part de l'Assemblea del Transport i les Telecos

“Digitalització d'EUiA


Es tractaria de fer servir les noves tecnologies de forma integrada, transversal i global a EUiA, no tan sols per a temes comunicatius sinó també per a temes propis de la gestió diària. Per això, caldran més recursos humans i materials cap aquesta tasca dels que s’estan destinant fins ara, ja que és considerada una tasca estratègica dins d’EUiA.

* Creació de la figura de Communitty Manager d'EUiA, que moderaria i dinamitzaria els foros d'EUiA així com dinamitzaria la presencia d'EUiA a les xarxes socials.
* Garantir l'equip humà necessari format per a dissenyar, mantenir i programar la estructura digital d'EUiA. S'intentarà fer-ho en primera instancia amb personal propi, o en el seu defecte, es contractarà un servei extern.
• Oferta de formació pròpia en noves Tecnologies a la gent d’EUiA i ampliable a la gent que participa en moviments socials i no està adherida a EUiA.

• Millorar la seguretat digital d’EUiA (dades, tallafocs, etc...)
* WEB PUBLIC

* Creació d'una blogosfera d'EUiA i amics/amigues

* Harmonitzar, tot proporcionant les eines, l’ imatge de les webs i els blogs de les assemblees , que estarien vinculades, qui vulgui, a www.euia.cat

* Possibilitat de allotjar les pàgines web de les assemblees i que aquestes tinguessin el domini euia.cat

* Possibilitat de venda a traves de la web, de llibres, pins, banderes, etc...

* Retransmissió de les rodes de premsa d'EUiA, actes, etc ...a traves del web.

* Garantir la bidireccionalitat i l interacció a la web d'EUiA

* Llistat de totes les assemblees, supraassemblees i Àrees d'EUiA
* WEB INTERN o INTRANET D’EUiA : Cada persona afilada tindria un login i un password per accedir a la part interna del web, i allà podrà, entre altres coses:


* Gestionar les seves dades personals, econòmiques i d'afiliació.

* Votar a les consultes digitals que es puguin fer a l'afiliació.

* Veure per streaming els Consells Nacionals.

* Accedir a plantilles per fer documents i webs d'EUiA (depèn la tasca dins de la seva assemblea, amb permís Electronic)”

No hay comentarios: